© BBTK - Antwerpen | 2018 | Van Arteveldestraat 9-11 2060 Antwerpen | Disclaimer

Corona

CORONA: TIJDELIJKE MAATREGELEN DIE ALVAST GELDEN TOT 31 MAART 2020 bij BBTK-Antwerpen

Om onze medewerkers te beschermen én om te vermijden dat het virus jou ten huize van BBTK te pakken zou krijgen, vragen we je beleefd om

 • goed af te wegen of het écht nodig is om tot hier te komen

 • je juridische vragen telefonisch (03/220.69.00) of per mail te stellen aan onze sociaaljuridische dienst

 • vermeld in elke communicatie:

 • de omschrijving van de vraag (of het probleem)

 • naam en voornaam

 • geboortedatum / Rijksregisternummer

 • naam van het bedrijf

 • nr van het paritair comité

 • datum indiensttreding

 • huidig loon

 • de betrokken collega kan je eventueel een persoonlijke afspraak geven als dat echt nodig is

 • als je documenten moet afgeven en je hebt er geen uitleg over nodig, steek ze in de brievenbus of bezorg ze ons per mail (ingescand of gefotografeerd, …)

 • administratieve vragen kunnen ook telefonisch (03/220.69.00) of per mail

 

We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar tot nader order zijn onze kantoren wel bereikbaar op de gewone openingsuren.

 

Bekijk regelmatig deze website. De situatie kan snel wijzigen maar we houden je op de hoogte.

Op deze websites staat ook belangrijke info:

www.abvv.be

www.bbtk.be

de ABVV-website met veel gestelde vragen ivm Corona en werk

de BBTK-website met veel gestelde vragen ivm Corona en werk

de website van de Federale Overheidsdienst Werk ivm Corona en werk

de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid ivm Corona en gezondheid

 

 

Natuurlijk blijven wij onze rol van jouw verdediger en vertegenwoordiger spelen. We hebben al voor hetere vuren gestaan!

 

Voor het Dagelijks Bestuur van BBTK-Antwerpen

Pascal De Bel

Gewestelijk Secretaris