Syndicale partners

BBTK-Antwerpen staat er niet alleen voor. Samen met onze partner- & zusterorganisaties maken wij deel uit van een groot professioneel syndicaal netwerk.

De BBTK is één van de belangrijkste centrales van het ABVV en vertegenwoordigt de bedienden, technici, kaderleden en arbeiders van verschillende paritaire comités in enkele belangrijke sectoren (handel, social profit, financiën, diensten en industrie).

Het ABVV-regio Antwerpen is één van de 17 lokale gewesten van het Algemeen Belgisch Vakverbond.

De ABVV-gewesten organiseren de diensten voor de leden, militanten en centrales.

Zij verzekeren ook de samenwerking tussen de plaatselijke beroepsafdelingen en ABVV-werkingen. En ze vertegenwoordigen alle ABVV-leden van het gewest in de lokale openbare besturen en instellingen.

Een vakbond helpt zijn leden. De diensten van het ABVV geven massa’s informatie en helpen bij de papierberg. Loonbrieven, belastingen, de werkloosheidsuitkering,… De vakbond legt het allemaal uit en zorgt er mee voor dat alles in orde is. Zowel een werkend als een werkloos lid kan beroep doen op onder andere een werkloosheidsdienst, een dienst arbeidsrecht, een juridische dienst, een dienst ondernemingen, een ombudsdienst.

De koepel organisatie van de Vlaamse ABVV gewesten. Deze interprofessionele structuur is ontstaan uit de samenwerking tussen de centrales (de professionele structuur).

Het ABVV, het Algemeen Belgisch Vakverbond, is de socialistische vakbond van België. Het overkoepelt de interprofessionele werkingen en is tevens de federatie van de beroepscentrales.

De mondiale wereldvakbond die zowel regionale als nationale vakbonden verenigt.

De Europese tak van UNI Global Union.