SECRETARISSEN

De secretarissen vormen het dagelijks bestuur van BBTK-Antwerpen.

Bovendien coördineren ze de vakbondswerkingen in diverse bedrijven, onderhandelen zij o.a. over collectieve
arbeidsovereenkomsten (CAO’s) van een bedrijf of sector.

Heb je vragen die met het beleid van BBTK - Antwerpen te maken hebben?

Of over een bepaalde vakbondswerking in een bedrijf?

Aarzel dan niet om hen te contacteren.

Guy Vertommen / Secretaris

gvertommen@bbtk-abvv.be

Metaal (PC 209) | Non-Ferro (PC 224) | Media (PC 200) |
Grafische sector (PC 130) | ANPCB & coördinatie (PC 200)

Patricia Van Goel / Secretaris

pvangoel@bbtk-abvv.be

Financiële sector (PC 306, 307, 308, 309, 310, 325)
Notarissen (PC 216) | Eigen diensten | Genderwerking |
Externe dienstverlening (PC 200)

Erik Dirkx / Secretaris

edirkx@bbtk-abvv.be

Warenhuizen (PC 312) | Kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
Grote kleinhandelszaken (PC 311)| Makro (PC 200)
Groothandel (PC 200)

Joost Lestabel / Secretaris

jlestabel@bbtk-abvv.be

Grote Kleinhandelszaken(PC 311) | Zelfstandige Kleinhandel (PC 201)

IT (PC 200) | Sport (PC 223) | Voedingsnijverheid (PC 220)

Ken Van den Heuvel / Secretaris

kvandenheuvel@bbtk-abvv.be

Apotheken (PC 313) | Groothandel pharmacie (PC 321)
Ziekenhuizen, Ouderenzorg, etc. (PC 330)
Kinderopvang & CGG's (PC 331) | Aanvullend PC Social Profit (PC 337) Jongerenwerking

Sigrid De Wilde / Secretaris

sdewilde@bbtk-abvv.be

Gezins - en bejaardenhulp (PC 318) | Vrij onderwijs (PC 152/225) | Opvoedingsinstellingen (PC 319) | Sociaal-culturele sector (PC 329) Podiumkunsten (PC 304)

Pascal De Bel / Gewestelijk Secretaris

​pdebel@bbtk-abvv.be

Algemene leiding | Kaderledenwerking| Uitzendarbeid (PC 322)

Gert Wenselaers / Secretaris

gwenselaers@bbtk-abvv.be

Logistiek en Maritiem (PC 226) | Burgerluchtvaart (PC 315)
Erkende controleorganismen (PC 219)

© BBTK - Antwerpen | 2018 | Van Arteveldestraat 9-11 2060 Antwerpen | Disclaimer