SECRETARISSEN

De secretarissen vormen het dagelijks bestuur van BBTK-Antwerpen.

Bovendien coördineren ze de vakbondswerkingen in diverse bedrijven, onderhandelen zij o.a. over collectieve
arbeidsovereenkomsten (CAO’s) van een bedrijf of sector.

Heb je vragen die met het beleid van BBTK - Antwerpen te maken hebben?

Of over een bepaalde vakbondswerking in een bedrijf?

Aarzel dan niet om hen te contacteren.

Guy Vertommen / Secretaris

gvertommen@bbtk-abvv.be

ANPCB & coördinatie (PC 200) | Metaal - RVB VIBAM - RVB INOM (PC 209) | bedienden Staalnijverheid (PC 210) | Non-Ferro (PC 224) | audiovisuele sector (PC227)

 Sandra Van De Walle / Secretaris
svandewalle@bbtk-abvv.be

Financiële sector (PC 306, 307, 308, 309, 310, 325)
Notarissen (PC 216) | Genderwerking |
Externe dienstverlening (PC 200)

Erik Dirkx / Secretaris

edirkx@bbtk-abvv.be

Warenhuizen (PC 312) | Kleinhandel in voedingswaren (PC 202) | Middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) |

Lunch Garden (PC 302) | Grote kleinhandelszaken (PC 311)|

Makro en Sligro ispc + groothandel (PC 200) | Begrafenisondernemingen (PC 320)

Joost Lestabel / Secretaris

jlestabel@bbtk-abvv.be

Logistieke en Maritieme sector (pc 226) |
Havenbedrijven & Havenbedrijf van Antwerpen (PC 302 & 302.1) | Luchtvaartmaatschappijen, Technisch onderhoud bijstand en opleiding en Luchthavenbeheer (PC 315, 315.1, 315.2 en 315.3) | Koopvaardij (PC 316) | Stads en streekvervoer (PC 328) | Maritiem en Watergebonden activiteiten (PC 338) | IT (PC 200) |

Ken Van den Heuvel / Secretaris

kvandenheuvel@bbtk-abvv.be

Apotheken (PC 313) | Groothandel farmacie (PC 321) |
Ziekenhuizen, Ouderenzorg, etc. (PC 330)
Kinderopvang & CGG's (PC 331) | Aanvullend PC Social Profit (PC 337) Jongerenwerking
| Eigen diensten

Sigrid De Wilde / Secretaris

sdewilde@bbtk-abvv.be

Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304) | Vrij onderwijs (PC 152/225) | Opvoedingsinstellingen (PC 319) | Sociaal-culturele sector (PC 329) | Ziekenhuizen, Ouderenzorg, etc. (PC 330) | Podiumkunsten (PC 304) | Toeristische attracties (PC 333) | Sociale Huisvesting (PC 339) | Orthopedische Technologieën (PC 340)

Gert Wenselaers / Gewestelijk Secretaris

gwenselaers@bbtk-abvv.be

Erkende controleorganismen (PC 219) | Uitzendarbeid (PC 322)

Jasmien Durnez / Secretaris

​JDurnez@bbtk-abvv.be

Drukkerij en Grafische sector (PC 200 & 130) |
Zelfstandige kleinhandel (PC 201) | Casino (PC 217) | Sportbeoefenaars (PC 223) | Film (PC 303) |
Grote Kleinhandelszaken (PC 311) | Beheer Gebouwen en vastgoedmakelaars (PC 323) | Gas en Elektriciteit (PC 326) | Openbare Loterijen (PC 334) | Vrije beroepen (PC 336)

Norah Beheydt / Secretaris

nbeheydt@bbtk-abvv.be

ANPCB - Media - Uitgeverijen (PC 200) | Audiovisuele sector (PC 227) | Gezins - en bejaardenhulp (PC 318) |Opvoedingsinstellingen (PC 319)