candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

Lidgeld BBTK Antwerpen

04/01/2022
CategorieLidgeld
Gewone bijdragen €19,75

 

Verminderde bijdragen                                           

Scholieren/ werkstudentenGratis
Bruggepensioneerde (SWT)€13,97
Personen met minder dan het wettelijke maandinkomen
van €1842, 28 (uitgezonderd in sectoren met volle syndicale premie)                 
€12,41
Werklozen vanaf de 4e maand€12,19
Jongeren met een RVA uitkering€7,18
Voltijds tijdskrediet (zonder syndicale premie)€8,46
Arbeidsongeschikt na 1 jaar€6,04
Gepensioneerde €3,66
Onthaalouders€4,11

*Verminderde bijdragen: Buiten scholieren/studenten zijn er nog categorieën van leden die een lagere maandelijkse bijdrage betalen. Dit heeft te maken met hun statuut en/of inkomen.