candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

Secretarissen

18/09/2023

SECRETARISSEN

De secretarissen vormen het dagelijks bestuur van BBTK-Antwerpen.

Bovendien coördineren ze de vakbondswerkingen in diverse bedrijven, onderhandelen zij o.a. over collectieve
arbeidsovereenkomsten (Cao's) van een bedrijf of sector.

​Heb je vragen die met het beleid van BBTK-Antwerpen te maken hebben?

Of over een bepaalde vakbondswerking in een bedrijf?

Aarzel dan niet om hen te contacteren.

 

Gert Wenselaers / Gewestelijk Secretaris
gwenselaers@bbtk-abvv.be

Erkende controle-organismen (PC 219) | Uitzendarbeid (PC 322)

 

Erik Dirkx / Secretaris
edirkx@bbtk-abvv.be

Makro en Sligro ispc + groothandel (PC 200) | Kleinhandel in voedingswaren (PC 202) | Middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) | 
Lunch Garden (PC 302) | Brico - Inno - Ikea - Kruidvat (PC 311) | Warenhuizen (PC 312) - coördinatie volledige Handel | 
Begrafenisondernemingen (PC 320)

 

Joost Lestabel / Secretaris
jlestabel@bbtk-abvv.be

Voeding (PC 220) | Logistieke en Maritieme sector - coördinatie + SGS Groep Belgium  (pc 226) |
Havenbedrijven & Havenbedrijf van Antwerpen (PC 302 & 302.1) | Luchtvaartmaatschappijen, Technisch onderhoud bijstand en opleiding en Luchthavenbeheer (PC 315, 315.1, 315.2 en 315.3) | Koopvaardij (PC 316) | Stads en streekvervoer (PC 328) | Maritiem en Watergebonden activiteiten (PC 338)

 

Guy Vertommen / Secretaris
gvertommen@bbtk-abvv.be

Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) | Metaalnijverheid (PC209) | Sector Non - Ferro (PC 224) | 
Bestuur mtech+ Antwerpen | Grafische industrie (PC 130) | Luchtvaartsector (PC 315) | Audiovisuele sector (PC 227)

 

Sandra Van De Walle / Secretaris
svandewalle@bbtk-abvv.be

IT bedrijven - autocontrole en examen centra - deel callcenters - personeel interimkantoren - Graydon - kredietinstellingen (PC 200) | Notarissen (PC 216) | 
Financiële sector (PC 306, 307, 309, 310, 325) | Sociale organisaties - SD Worx (PC 335) | Social Profit Organisaties (tropisch instituut en syntra) - Socialistische mutualiteiten (PC 337) | Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (PC 341) | Begrafenisondernemingen (pc 320) |Genderwerking

 

Ken Van den Heuvel / Secretaris
kvandenheuvel@bbtk-abvv.be

Apotheken en tarificatiediensten (PC 313) | Groothandel farmacie (PC 321) |
Gezondheidsinrichtingen en diensten, ziekenhuizen en rusthuizen (PC 330, 330.01.01 en 330.01.02) | Thuisverpleging, revalidatie centra en wijk gezondheidscentra - Rode Kruis - beschut wonen (PC 330.01.03, 330.01.04 en 330.01.05) | Tandprothese (PC 330.03) | 
Kinderopvang & CGG's (PC 331) | Jongerenwerking | Eigen diensten 

 

Sigrid De Wilde / Secretaris
sdewilde@bbtk-abvv.be

Vrij onderwijs (PC 152/ 225) | Vermakelijkheidsbedrijven & Podiumkunsten  (PC 304) | Opvoedings- en huisvestigingsinstellingen (PC 319) | 
Sociaal-culturele sector (PC 329) | Gezondheidsinrichtingen en diensten (UZA, Multiversum, FPC, WZC De Buurt, Emmaüs, Armonea en Vulpia) (PC 330) | Toeristische attracties (PC 333) | Sociale Huisvesting (PC 339) | Orthopedische Technologieën (PC 340)

 

Dirk Van Den Berg / Adjunct Secretaris
dvandenberg@bbtk-abvv.be

Kleinhandel in Voedingswaren (pc 202) | Middelgrote Levensmiddelbedrijven (pc 202.01) | Lunch Garden (pc 302) |
Warenhuizen (pc 312)

 

Nancy de Boer / Adjunct Secretaris 
NDeBoer@bbtk-abvv.be 

Zelfstandige Kleinhandel (pc 201) | Grote Kleinhandelszaken (pc 311) | Brico - Inno - Ikea - Kruidvat (pc 311) 

 

Norah Beheydt / Secretaris
nbeheydt@bbtk-abvv.be

Coördinatie volledige handel |ANPCB - Media - Uitgeverijen (PC 200) |  Gezins - en bejaardenhulp (PC 318) | 
Opvoedingsinstellingen (PC 319)