Word kandidaat. Samen, maken we het verschil.

Ja, ik wil bij de komende sociale verkiezingen kandidaat voor de BBTK zijn! Ik zou graag hebben dat de BBTK contact met me opneemt om mijn kandidatuur te officialiseren.

Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Secretarissen

18/09/2023

SECRETARISSEN

De secretarissen vormen het dagelijks bestuur van BBTK-Antwerpen.

Bovendien coördineren ze de vakbondswerkingen in diverse bedrijven, onderhandelen zij o.a. over collectieve
arbeidsovereenkomsten (Cao's) van een bedrijf of sector.

​Heb je vragen die met het beleid van BBTK-Antwerpen te maken hebben?

Of over een bepaalde vakbondswerking in een bedrijf?

Aarzel dan niet om hen te contacteren.

 

Gert Wenselaers / Gewestelijk Secretaris
gwenselaers@bbtk-abvv.be

Erkende controle-organismen (PC 219) | Uitzendarbeid (PC 322)

 

Erik Dirkx / Secretaris
edirkx@bbtk-abvv.be

Makro en Sligro ispc + groothandel (PC 200) | Kleinhandel in voedingswaren (PC 202) | Middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) | 
Lunch Garden (PC 302) | Brico - Inno - Ikea - Kruidvat (PC 311) | Warenhuizen (PC 312) - coördinatie volledige Handel | 
Begrafenisondernemingen (PC 320)

 

Joost Lestabel / Secretaris
jlestabel@bbtk-abvv.be

Voeding (PC 220) | Logistieke en Maritieme sector - coördinatie + SGS Groep Belgium  (pc 226) |
Havenbedrijven & Havenbedrijf van Antwerpen (PC 302 & 302.1) | Luchtvaartmaatschappijen, Technisch onderhoud bijstand en opleiding en Luchthavenbeheer (PC 315, 315.1, 315.2 en 315.3) | Koopvaardij (PC 316) | Stads en streekvervoer (PC 328) | Maritiem en Watergebonden activiteiten (PC 338)

 

Guy Vertommen / Secretaris
gvertommen@bbtk-abvv.be

Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) | Metaalnijverheid (PC209) | Sector Non - Ferro (PC 224) | 
Bestuur mtech+ Antwerpen | Grafische industrie (PC 130) | Luchtvaartsector (PC 315) | Audiovisuele sector (PC 227)

 

Sandra Van De Walle / Secretaris
svandewalle@bbtk-abvv.be

IT bedrijven - autocontrole en examen centra - deel callcenters - personeel interimkantoren - Graydon - kredietinstellingen (PC 200) | Notarissen (PC 216) | 
Financiële sector (PC 306, 307, 309, 310, 325) | Sociale organisaties - SD Worx (PC 335) | Social Profit Organisaties (tropisch instituut en syntra) - Socialistische mutualiteiten (PC 337) | Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (PC 341) | Begrafenisondernemingen (pc 320) |Genderwerking

 

Ken Van den Heuvel / Secretaris
kvandenheuvel@bbtk-abvv.be

Apotheken en tarificatiediensten (PC 313) | Groothandel farmacie (PC 321) |
Gezondheidsinrichtingen en diensten, ziekenhuizen en rusthuizen (PC 330, 330.01.01 en 330.01.02) | Thuisverpleging, revalidatie centra en wijk gezondheidscentra - Rode Kruis - beschut wonen (PC 330.01.03, 330.01.04 en 330.01.05) | Tandprothese (PC 330.03) | 
Kinderopvang & CGG's (PC 331) | Jongerenwerking | Eigen diensten 

 

Sigrid De Wilde / Secretaris
sdewilde@bbtk-abvv.be

Vrij onderwijs (PC 152/ 225) | Vermakelijkheidsbedrijven & Podiumkunsten  (PC 304) | Opvoedings- en huisvestigingsinstellingen (PC 319) | 
Sociaal-culturele sector (PC 329) | Gezondheidsinrichtingen en diensten (UZA, Multiversum, FPC, WZC De Buurt, Emmaüs, Armonea en Vulpia) (PC 330) | Toeristische attracties (PC 333) | Sociale Huisvesting (PC 339) | Orthopedische Technologieën (PC 340)

 

Dirk Van Den Berg / Adjunct Secretaris
dvandenberg@bbtk-abvv.be

Kleinhandel in Voedingswaren (pc 202) | Middelgrote Levensmiddelbedrijven (pc 202.01) | Lunch Garden (pc 302) |
Warenhuizen (pc 312)

 

Nancy de Boer / Adjunct Secretaris 
NDeBoer@bbtk-abvv.be 

Zelfstandige Kleinhandel (pc 201) | Grote Kleinhandelszaken (pc 311) | Brico - Inno - Ikea - Kruidvat (pc 311) 

 

Norah Beheydt / Secretaris
nbeheydt@bbtk-abvv.be

Coördinatie volledige handel |ANPCB - Media - Uitgeverijen (PC 200) |  Gezins - en bejaardenhulp (PC 318) | 
Opvoedingsinstellingen (PC 319)